Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

* PREVENCIJA * RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA * ENDODONCIJA * FIKSNA PROTETIKA *
* MOBILNA PROTETIKA * PARODONTOLOGIJA I ORALNA KIRURGIJA * IMPLANTOLOGIJA *
* ESTETSKA STOMATOLOGIJA * DJEČJA STOMATOLOGIJA *

RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA
Zubni karijes treba odstraniti, jer on razara zubno tkivo i dovodi do oštećenja pulpe (živca), a uklonjeno tkivo treba nadoknaditi.
Sve se više pacijenata danas odlučuje za zamjenu amalgamskih ispuna (sive plombe), zbog njihovih loših osobina. Toksične su za organizam jer sadrže živu, a znanstveno je dokazana i njihova povezanost s Alzheimerovom bolešću, kao i pretkanceroznim promjenama na sluznici usne šupljine. U nekih osoba se pojavljuje alergija na nikal koji je njihov sastavni dio. Za izradu amalgamskih ispuna, potrebna je velika mehanička destrukcija zdravog tkiva zuba radi mehaničke retencije, te cementna podloga zbog toksičnosti amalgama na zubnu pulpu.

Korištenjem suvremenih kompozitnih materijala za izradu ispuna (bijelih plombi) na zubima, omogućuje se minimalno odstranjenje zubnog tkiva u jednoj posjeti i izrada dugotrajnih i visoko estetskih ispuna.

Hrvatski English Italiano